Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Lâm Đồng(BX liên tỉnh Đà Lạt)

Thursday, 19 January 2017 09:06 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 18/01/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 43/SGTVT- VT ngày 11/01/2017 của Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô của Chi nhánh Công ty TNHH Cúc Tùng tại Đà Lạt. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Lâm Đồng đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 720 km; Mã số tuyến: 43.49.11.11.A;


   Hành trình: Bến xe liên tỉnh Đà Lạt - QL20 - QL27C - Quốc lộ 1A – Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe LT Đà Lạt: lúc 17 giờ 00 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 00 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 14 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Chi nhánh Công ty TNHH Cúc Tùng tại Đà Lạt sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip