Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hồ Chí Minh(BX Miền Đông)

Wednesday, 11 January 2017 15:18 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 09/01/2017, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 18579/SGTVT – VTĐB ngày 29/12/2016 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty Cổ phần Vận tải tốc Hành Mai Linh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Miền Đông, Thành phố Hồ Chí Minh;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   - Cự ly: 970 km; Mã số tuyến: 52.43.11.11;


   - Hành trình xe chạy: Bến xe Miền Đông – QL13 – QL1A– đường Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Tôn Đức Thắng - Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và ngược lại.


   - Đăng ký giờ xuất bến:


   + Tại bến xe Miền Đông: lúc 17 giờ 15 phút hằng ngày;


   + Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 00 phút hằng ngày;


   - Số chuyến kế hoạch thực hiện: 30 chuyến/tháng/một bến;


   - Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe là: 19 giờ 30 phút;


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty Cổ phần Vận tải tốc Hành Mai Linh sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC