Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Nam(BX Hiệp Đức)

Monday, 21 November 2016 17:59 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 11/11/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1923/TB-SGTVT ngày 07/11/2016 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Quảng Nam và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;


   Cự ly vận chuyển: 97 km; Mã số tuyến: 43921128A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – QL14B – Bến xe Hiệp Đức và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 26 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Hiệp Đức: lúc 08 giờ 15 phút hàng ngày (trừ thứ ba hàng tuần không hoạt động);


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 14 giờ 20 phút hàng ngày (trừ thứ ba hàng tuần không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 02 giờ 50 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty Cổ phần Giao thông Vận tải Quảng Nam sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip