Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Đắk Lắk

Thursday, 10 November 2016 11:30 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 03/10/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận công văn của số 1703/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 25/10/2016 của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk về việc đơn vị tăng số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô của Công ty TNHH Vận tải Thịnh An. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Theo phương án đăng ký khai thác tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến : Đắk Lắk đi Đà Nẵng và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe Phước An, tỉnh Đắk Lắk;


   Bến đến : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Cự ly vận chuyển: 600 km; Mã số tuyến: 47431511.A;


   Hành trình: Bến xe Phước An – Quốc lộ 26 – Đường tỉnh lộ 3 - Quốc lộ 29- Quốc lộ 1 – Đường Trường Chinh - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Đường Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe Phước An: lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 12 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải Thịnh An. sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip