Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Đắk Nông

Monday, 03 October 2016 16:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 17/9/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được văn bản thông báo số 2088/TB-SGTVT ngày 05/9/2016 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông V/v Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của HTX Vận tải cơ giới Thành Tâm. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   - Tên tuyến: Đắk Nông – Đà Nẵng và ngược lại.


   - Bến đi: Bến xe Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.


   - Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.


   - Cự ly: 740 km Mã số tuyến: 43481114.A


   - Hành trình xe chạy: BX Krông Nô – QL28 nối dài - QL 14 – QL19 – QL 1A – Trường Chinh – Cầu khác mức Ngã Ba Huế - Bến xe TT Đà Nẵng.


   - Giờ xuất bến:


   + Tại Bến xe Krông Nô vào lúc 14 giờ 00 phút các ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 26,28 & 30 không hoạt động);


   + Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng vào lúc 09 giờ 15 phút các ngày chẵn âm lịch (trừ các ngày 01,27 & 29 không hoạt động);


   - Số chuyến kế hoạch thực hiện: 13/chuyến/tháng/một đầu bến.


   - Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe là: 14 giờ 40 phút;


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của HTX Vận tải cơ giới Thành Tâm sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Nguyễn Việt Phương


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip