Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Điện Biên

Tuesday, 20 September 2016 11:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Ngày 7/9/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1495/TB-SGTVT ngày 31/8/2016 của Sở GTVT tỉnh Điện Biên về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH Long Giang. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


- Tên tuyến: Điện Biên – Đà Nẵng và ngược lại.


- Bến đi: Bến xe thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.


- Bến đến: Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.


- Cự ly: 1260 km Mã số tuyến: 2743.1111.A


- Hành trình xe chạy: BX TT Đà Nẵng - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL 1 - QL 15 - Ngã ba Tòng đậu - QL 6 - Tuần Giáo - QL 279 - BX Thành phố Điện Biên Phủ


- Đăng ký giờ xuất bến:


+ Tại Bến xe TP. Điện Biên Phủ vào lúc 18 giờ 00 phút hàng ngày;


+ Tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng vào lúc 08 giờ 50 phút hàng ngày;


- Số chuyến kế hoạch thực hiện: 30/chuyến/tháng/một đầu bến.


- Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe là: 25 giờ 00 phút;


Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Long Giang sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Phòng QLVT-PT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip