Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Hà Tĩnh

Tuesday, 20 September 2016 11:35 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 06/9/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1875/TB-SGTVT ngày 29/8/2016 của Sở GTVT tỉnh Quảng Bình về Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Công ty TNHH Sơn Mỹ. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Hà Tĩnh và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;


   Cự ly vận chuyển: 435 km; Mã số tuyến: 38.43.11.11.A;


   Hành trình: Bến xe TP Hà Tĩnh - QL1 Đoạn đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 - Tạ Quảng Bửu – Tôn Đức Thắng - Bến xe trung tâm Đà Nẵng và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


      - Tại bến xe Hà Tĩnh: lúc 20 giờ 30 phút vào các ngày dương lịch trong tháng;


      - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 45 phút vào các ngày dương lịch trong tháng;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 07 giờ 30 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Sơn Mỹ sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Phòng QLVT-PT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip