Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Gia Lai

Tuesday, 20 September 2016 11:27 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 15/9/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1407/TB-SGTVT ngày 13/9/2016 của Sở GTVT tỉnh Gia Lai về Thông báo đơn vị đăng ký thành công tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác xã CK VT&DV Diên Hồng. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến : Đà Nẵng đi Gia Lai và ngược lại;


   Bến đi : Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến : Bến xe Đức Long, tỉnh Gia Lai;


   Cự ly vận chuyển: 450 km; Mã số tuyến: 81431111 A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh – QL 1A – QL19 – Bến xe Đức Long và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 15 chuyến/tháng/một bến


   Giờ xuất bến:


      - Tại bến xe Gia Lai: lúc 19 giờ 15 phút các ngày chẵn dương lịch;


      - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 20 giờ 00 phút các ngày lẻ dương lịch;


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 09 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác xã CK VT&DV Diên Hồng sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Phòng QLVT-PT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC