Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Bắc Trà My – Đà Nẵng

Friday, 15 July 2016 16:58 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 13/7/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 1147/SGTVT-QLVT&CN ngày 11/7/2016 của Sở GTVT Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến cố định vận tải khách. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Công văn số 1147/SGTVT-QLVT&CN : tải về


QLVT&PT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip