Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Hợp tác xã vận tải ô tô thành phố Huế

Wednesday, 30 March 2016 16:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 31/3/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 377/TB-GTVT ngày 24/3/2016 của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế về Thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến cố định thành công của Hợp tác xã vận tải ô tô thành phố Huế . Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên.


   Công văn 377/TB-GTVT: tải về


QLVT&PT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip