Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô: Công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế

Wednesday, 30 March 2016 16:23 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 29/3/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 376/TB-GTVT ngày 24/3/2016 của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế về Thông báo doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến cố định thành công của Công ty cổ phần xe khách Thừa thiên Huế. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên.


   Công văn 376/TB-GTVT: tải về


QLVT&PT


CAC_BAI_VIET_KHAC