Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo: Đơn vị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô

Thursday, 24 March 2016 16:30 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận được Hồ sơ số 27/HMS ngày 15/3/2016 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định từ Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại.


   Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.


   Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   1. Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định với nội dung như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Nghệ An và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe trung tâm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng;


   Bến đến: Bến xe Cửa Lò, tỉnh Nghệ An;


   Cự ly vận chuyển: 470 km; Mã số tuyến: 43371153;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng – Tạ Quang Bửu – hầm đèo Hải Vân – QL1 – Ngã ba đường tránh Huế (Phú Bài) – QL46 - Bến xe Cửa Lò và ngược lại;


   Số chuyến khai thác: 30 chuyến/tháng/một bến;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: 20 giờ 55 phút hàng ngày;


   - Tại bến xe Cửa Lò: 20 giờ 30 phút hàng ngày;


   2. Sau 05 ngày đăng ký thành công, Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hiếu Minh Sơn có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan quản lý đầu tuyến để thực hiện ký hợp đồng khai thác bến.


   3. Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra hoạt động khai thác tuyến của đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.


   4. Công ty CP Vận tải & Quản lý bến xe Đà Nẵng ký hợp đồng khai thác bến cho doanh nghiệp và kiểm tra xe ra, vào bến theo quy định.


   5. Đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghê An phối hợp quản lý và tham gia giám sát quá trình hoạt động của đơn vị./.


QLVT&PT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip