Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh Bình Định – Đà Nẵng

Thursday, 18 February 2016 07:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

    Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của Sở GTVT Bình Định về Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của Hợp tác Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX. An Nhơn. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Bình Định đi thành phố Đà Nẵng và ngược lại;


    Bến đi: Bến xe khách An Nhơn;


   Bến đến: Bến xe phía nam thành phố Đà Nẵng;


   Hành trình: Bến xe khách An Nhơn – QL1 – Bến xe phía nam Đà Nẵng và ngược lại;


   Mã số tuyến: 77431712;


   Cự ly vận chuyển: 286 km;


   Số chuyến khai thác: 20 chuyến/tháng;


   Giờ xuất bến:


   - Tại bến đi: Lúc 05 giờ 00 phút vào các ngày 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 Âm lịch hàng tháng;


   - Tại bến đến: Lúc 12 giờ 30 phút vào các ngày 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 Âm lịch hàng tháng;


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Hợp tác Hợp tác xã vận tải ô tô 30/3 TX sẽ được sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải./.


QLVT&PT

Sông hanEU  

Video clip