News & Events

Sở Giao thông vận tải đạt thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Wednesday, 21 August 2019 09:25 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 09 tháng 8 năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố đã có Quyết định số 3530/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng vinh dự là một trong các tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

 

DanhSachKhenCNTT


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip