Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Khắc phục hư hỏng khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trước khi hết thời gian bảo hành

Wednesday, 24 July 2019 14:15 | Print |
There are no translations available.

   Hạng mục công trình Khắc phục hư hỏng khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc trước khi hết thời gian bảo hành triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 526/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 23/7/2019; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng & Công nghiệp.


   - Địa chỉ: Số 01 đường Thanh Long, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3817.118; 0935.200.566.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kiến Quốc.


   - Địa chỉ: Số 63 đường Xuân Diệu, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3887.711; 0914.268.419.


   2. Nội dung thi công:


   Sửa chữa, thay thế 07 khe co dãn cầu qua kênh thuộc công trình HTKT Khu số 7 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc kết hợp sửa chữa một phần bó vỉa và thay thế 01 trụ biển báo bị hư hỏng để khắc phục các tồn tại trước khi tổ chức kiểm tra, xác nhận hết thời gian bảo hành công trình theo quy định.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 24/7/2019 đến hết ngày 04/8/2019.


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC