Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai Thi công kéo cáp quang trong cống bể có sẵn trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Lê Lợi, Trường Chinh, Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và thi công kết nối cống bể có sẵn của VNPT vào cống bể có sẵn

Monday, 08 July 2019 08:31 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Hạng mục công trình Thi công kéo cáp quang trong cống bể có sẵn trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Lê Lợi, Trường Chinh, Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và thi công kết nối cống bể có sẵn của VNPT vào cống bể có sẵn tại khu vực Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 493/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 03/7/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho: Viễn thông Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 346 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên lạc: 0236. 3821.134; 0919.339.083; 0914.435.457.
2. Nội dung thi công:
- Mở hố ga và kéo cáp quang trong ống bể có sẵn của Viễn thông Đà Nẵng trên vỉa hè các tuyến đường:
+ Vỉa hè phía Nam đường Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng đoạn từ trụ sở Viễn thông Hòa Khánh đến Ngã ba Huế: 01 sợi cáp quang 48FO.
+ Vỉa hè phía Nam đường Điện Biên Phủ đoạn từ Ngã ba Huế đến nút giao Điện Biên Phủ - Lê Duẩn: 01 sợi cáp quang 48FO.
+ Vỉa hè phía Nam đường Lê Duẩn đoạn từ nút giao Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến nút giao Lê Duẩn - Lê Lợi: 01 sợi cáp quang 48FO.
+ Vỉa hè phía Tây đường Lê Lợi đoạn từ nút giao Lê Lợi - Lê Duẩn về phía Bắc đến trước nhà số 40 Lê Lợi: 01 sợi cáp quang 48FO.
+ Vỉa hè phía Đông đường Trường Chinh đoạn từ nhà số 237 Trường Chinh đến Ngã ba Huế: 01 sợi cáp quang 24FO.
+ Vỉa hè phía Bắc đường Tôn Đức Thắng đoạn từ Ngã ba Huế đến trước nhà số 390 Tôn Đức Thắng: 01 sợi cáp quang 24FO.
- Mở hố ga và kéo cáp quang trong ống bể có sẵn của Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, trong đó cáp quang được kéo trong ống ký hiệu số 1 đối với đoạn tuyến 05 ống và trong ống ký hiệu số 1a đối với đoạn tuyến 10 ống, cụ thể như sau:
+ 01 sợi cáp quang 48FO từ vỉa hè phía Nam đường Tôn Đức Thắng đến vỉa hè phía Nam đường Điện Biên Phủ theo sơ đồ hố ga của hệ thống cống bể có sẵn như sau: T1 - T15 - T17 - P16 - P9 - P3.
+ 01 sợi cáp quang 24FO từ vỉa hè phía Bắc đường Tôn Đức Thắng đến vỉa hè phía Đông đường Trường Chinh theo sơ đồ hố ga của hệ thống cống bể có sẵn như sau: T2 - T15 - T17 - P16 - C1.
- Khoan qua đường Yên Thế tại vị trí phía Nam nút giao với đường Tôn Đức Thắng để kết nối hố ga B79 của VNPT vào hố ga số hiệu T1 của Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế để thi công lắp đặt 02 ống cáp fi110 (01 tầng); chiều sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống đến cao độ mặt đường là 01m.
- Tháo dỡ vỉa hè, đào vỉa hè để thi công lắp đặt cống bể kết nối cống bể có sẵn của VNPT vào cống bể có sẵn tại khu vực Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế tại các vị trí:
+ Vỉa hè phía Nam đường Tôn Đức Thắng tại vị trí góc Đông Nam nút giao với đường Yên Thế để thi công kết nối vị trí khoan qua đường nêu trên đến hố ga số hiệu T1 của Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế: thi công lắp đặt 02 ống cáp fi110 (01 tầng) với kích thước mương cáp (33x0,35)m; chiều sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 0,7m.
+ Vỉa hè phía Bắc đường Tôn Đức Thắng tại vị trí góc Đông Bắc nút giao với đường Hồng Thái để thi công kết nối hố ga B40 của VNPT vào hố ga số hiệu T2 của Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế: thi công lắp đặt 02 ống cáp fi110 (01 tầng) với kích thước mương cáp (15x0,35)m; chiều sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 0,7m.
+ Vỉa hè phía Đông đường Trường Chinh trước nhà số 97 Trường Chinh để thi công kết nối hố ga B18 của VNPT vào hố ga số hiệu C1 của Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế: thi công lắp đặt 02 ống cáp fi110 (01 tầng) với kích thước mương cáp (21x0,35)m; chiều sâu chôn ống tối thiểu tính từ đỉnh ống đến cao độ vỉa hè là 0,7m.
3. Thời gian thi công: từ ngày 05/7/2019 đến hết ngày 15/8/2019.


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip