Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Khoan khảo sát địa chất bước dự án Mở rộng cầu Hòa Xuân và đường dẫn đầu cầu

Saturday, 08 June 2019 08:25 | Print |
There are no translations available.

Công trình Khoan khảo sát địa chất bước dự án Mở rộng cầu Hòa Xuân và đường dẫn đầu cầu triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 411/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 03/6/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho:
a) Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông.
- Địa chỉ: Số 33 đường Pasteur, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên lạc: 0236.3868.733.
b) Đơn vị tư vấn khảo sát: Công ty CP Tư vấn xây dựng 533.
- Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Phi Khanh, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên lạc: 0236.3896.683.
2. Nội dung thi công:
Thi công khoan khảo sát địa chất bước dự án Mở rộng cầu Hòa Xuân và đường dẫn đầu cầu theo đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt, gồm 02 lỗ khoan:
- 01 lỗ khoan trên cạn phía hạ lưu cầu Hòa Xuân hiện trạng tại vị trí ngang với mố cầu phía Nam; lỗ khoan cách tim cầu hiện trạng 13,6m với chiều sâu 36m, đường kính lỗ khoan 110mm.
- 01 lỗ khoan dưới nước phía hạ lưu cầu Hòa Xuân hiện trạng tại vị trí ngang với trụ cầu thứ 3 tính từ mố phía Bắc; lỗ khoan cách tim cầu hiện trạng 13,3m với chiều sâu 36m, đường kính lỗ khoan 110mm.
3. Thời gian thi công: từ ngày 05/6/2019 đến ngày 15/6/2019.


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC