Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường các đoạn Km6+00 - Km7+500, Km20+00 - Km22+800 và Km24+615 - Km32+126 - Quốc lộ 14B

Tuesday, 04 June 2019 07:44 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường các đoạn Km6+00 - Km7+500, Km20+00 - Km22+800 và Km24+615 - Km32+126 - Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 391/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 30/5/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho:
a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.
- Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3786.386.
b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Phước Thịnh Phát.
- Địa chỉ: Tổ 27, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại: 0236.3744.557; 0905.666.106.
2. Nội dung thi công:
a) Giải pháp thực hiện:
- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt nhẹ và hằn nhẹ: Cào bóc mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 05cm và hoàn trả lại mặt đường với kết cấu như sau:
+ Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;
+ Tưới nhũ tương dính bám 0,5 lít/m2.
- Vị trí mặt đường bê tông nhựa bị hằn vừa tại đoạn Km21+403,9 - Km22+031,10 (PT): Cào bóc mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng vệt rộng từ 3,5 - 6,7m (mép trong cách dải phân cách giữa 0,4m) dày 05cm và thí điểm thực hiện xử lý hằn lún theo đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã được Sở Khoa học & Công nghệ công nhận tại Quyết định số 349/QĐ-SKHCN ngày 27/12/2017 với phương án như sau:
+ Bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh D19 dày 05cm;
+ Tưới nhũ tương dính bám 0,5 lít/m2.
- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt nhẹ và hằn vừa:
+ Đối với vị trí có bề dày lớp bê tông nhựa hiện trạng 12cm: Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:
* Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;
* Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.
* Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;
* Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;
* Lu lèn móng đường cũ đạt K98.
+ Đoạn Km20+958,6 - Km21+105,9 (PT): Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng vệt rộng từ 3,7m - 7,0m (mép trong cách dải phân cách giữa 0,4m) dày 12cm và thí điểm thực hiện xử lý hằn lún theo đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã được Sở Khoa học & Công nghệ công nhận tại Quyết định số 349/QĐ-SKHCN ngày 27/12/2017 với phương án như sau:
* Bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh D19 dày 05cm;
* Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.
* Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;
* Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;
* Lu lèn móng đường cũ đạt K98.
+ Đối với vị trí có bề dày lớp bê tông nhựa hiện trạng 20cm: Cào bóc mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:
* Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;
* Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.
* Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;
* Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2.
- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt mai rùa: Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:
+ Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;
+ Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.
+ Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;
+ Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;
+ Lu lèn móng đường cũ đạt K98.
b) Tổ chức giao thông: Hoàn trả vạch sơn kẻ mặt đường theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.
3. Thời gian thi công: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/8/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip