Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Lắp đặt tạm thời đường ống cấp nước D200 qua cầu Nam Ô mới - Km917+198 Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng

Tuesday, 21 May 2019 08:59 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

Công trình Lắp đặt tạm thời đường ống cấp nước D200 qua cầu Nam Ô mới - Km917+198 Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 344/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 13/5/2019; cụ thể như sau:
1. Cấp cho: Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại liên lạc: 0236.3696.632; 0914.195.442.
2. Nội dung thi công:
Lắp đặt tạm thời đường ống cấp nước D200 qua cầu Nam Ô mới - Km917+198 Quốc lộ 1 với thời hạn lắp đặt tạm đến hết năm 2022, trong đó:
- Lắp đặt ống cấp nước D200 trên nền đất dưới gầm cầu Nam Ô mới và Nam Ô cũ theo phương vuông góc với cầu tại vị trí sát mố phía Bắc (ống cấp nước được đặt trên gối đỡ bê tông) từ thượng lưu cầu Nam Ô mới (vị trí ký hiệu 01) đến hạ lưu cầu Nam Ô cũ (vị trí ký hiệu 03) dài tổng cộng 30m và đấu nối vào ống cấp nước hiện trạng.
- Lắp đặt ống cấp nước D200 trên nền đất dưới gầm cầu Nam Ô mới theo phương vuông góc với cầu tại vị trí sát mố phía Nam (ống cấp nước được đặt trên gối đỡ bê tông) từ thượng lưu cầu Nam Ô mới (vị trí ký hiệu 05’) đến hạ lưu cầu Nam Ô mới (vị trí ký hiệu 04,) dài 15m.
- Lắp đặt ống cấp nước D200 theo tứ nón phía thượng lưu đầu cầu phía Nam cầu Nam Ô mới từ vị trí ký hiệu 05’ để đấu nối vào ống cấp nước hiện trạng trên tường chắn tại vị trí ký hiệu 06.
- Đoạn qua cầu được lắp đặt ở phía ngoài gờ chắn bánh phía hạ lưu cầu Nam Ô mới và liên kết với cầu bằng móc treo thép mạ kẽm D18.
3. Thời gian thi công: từ ngày 14/5/2019 đến ngày 14/6/2019.


P. TCKT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip