Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa hư hỏng đường Hoàng Minh Thảo

Tuesday, 23 April 2019 23:01 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Sửa chữa hư hỏng đường Hoàng Minh Thảo triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 278/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 18/4/2019; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386; 0914.133.131.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty CP Tư vấn xây dựng Hoàng Kim Phú.


   - Địa chỉ: Số 157, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0979.210.535.


   2. Nội dung thi công:


   a) Xử lý hư hỏng mặt đường:


   - Đối với các vị trí hư hỏng dạng nứt mai rùa, mức độ hư hỏng nhẹ: Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa hư hỏng dày 05cm; hoàn trả mặt đường bằng bê tông nhựa chặt 12.5 dày 05cm trên lớp nhựa dính bám, tiêu chuẩn 0,5l/m2.


   - Đối với các vị trí hư hỏng dạng nứt mai rùa, mức độ hư hỏng nặng: Cắt, đào bỏ hết chiều dày mặt đường bê tông nhựa hư hỏng dày 12cm; hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   + Bê tông nhựa chặt 12.5 dày 05cm;


   + Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn 0,3l/m2;


   + Bê tông nhựa chặt 12.5 dày 7cm;


   + Tưới nhựa thấm bám, tiêu chuẩn 0,8l/m2;


   + Lu lèn lớp móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K98.


   - Thảm tăng cường mặt đường hiện trạng bằng bê tông nhựa chặt 9.5 dày trung bình 04cm trên lớp nhựa dính bám, tiêu chuẩn 0,5lít/m2 từ vị trí tiếp giáp đường Hoàng Văn Thái đến Km 0+426.87 (riêng đoạn vuốt nối về đường hiện trạng dày trung bình 2,0cm);


   - Xử lý phạm vi chân bó vỉa hiện trạng: Vuốt nối mặt đường bê tông nhựa về chân bó vỉa hiện trạng bằng vữa Vmax Grout M60 trộn đá 0,5x1 tỷ lệ cốt liệu 50/50.

   b) Nâng cao độ 2 hố ga điện lực giữa đường:


   - Đục bỏ xà mũ hố ga hiện trạng cao 20cm; tận dụng cốt thép xà mũ, thép niềng xà mũ hố ga và đan hố ga để lắp đặt lại.


   - Đổ bê tông xà mũ hố ga bằng bê tông Vmat Grout60 trộn đá 0,5x1 tỷ lệ cốt liệu 50/50 với cao độ đỉnh xà mũ hố ga bằng với cao độ hoàn thiện mặt đường sau khi thảm bù.


   c) Tổ chức giao thông: Kẻ vạch sơn tổ chức giao thông sau khi sửa chữa mặt đường bằng sơn dẻo nhiệt dày 02mm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016/BGTVT.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 19/4/2019 đến ngày 31/5/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip