Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Kiểm định thử tải, đánh giá khả năng khai thác hiện trạng cầu Phú Lộc đường Nguyễn Tất Thành

Wednesday, 10 April 2019 08:59 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Kiểm định thử tải, đánh giá khả năng khai thác hiện trạng cầu Phú Lộc đường Nguyễn Tất Thành triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 248/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 09/10/2019; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386; 0913.344.135.


   b) Nhà thầu thi công: Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng & tư vấn kỹ thuật nền móng công trình.


   - Địa chỉ: Số 54 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.2245.213.


   2. Nội dung thi công:


   - Khảo sát đánh giá hiện trạng cầu.


   - Xác định cường độ kết cấu bê tông, siêu âm dò cốt thép, siêu âm độ đồng nhất bê tông và chiều dày lớp bê tông bảo vệ kết cấu nhịp và mố trụ cầu.


   - Công tác thử tải tĩnh:


   + Đo đạc kết quả các hiệu ứng cơ học như ứng suất (biến dạng) và độ võng của kết cấu dầm chủ dưới tác dụng của tải trọng thử xếp tĩnh;


   + Đo đạc kết quả các hiệu ứng cơ học như ứng suất (biến dạng) của kết cấu bản mặt cầu dưới tác dụng của tải trọng thử xếp tĩnh;


   - Công tác thử tải động:


   + Đo đạc các gia tốc, chuyển vị động ứng với các vận tốc xe thử tải chạy qua cầu với các vận tốc khác nhau đối với kết cấu nhịp.


   + Đo đạc các gia tốc, chuyển vị động ứng với các vận tốc xe thử tải chạy qua cầu với các vận tốc khác nhau đối với kết cấu mố trụ.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 10/4/2019 đến ngày 28/4/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip