Thi công trên đường bộ đang khai thác

Đào vỉa hè để đấu nối thoát nước từ công trình Đầu tư xây dựng Khu đa chức năng và trang thiết bị bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng vào hệ thống thoát nước đô thị, đường Trần Văn Trà

Friday, 22 March 2019 07:51 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Đào vỉa hè để đấu nối thoát nước từ công trình Đầu tư xây dựng Khu đa chức năng và trang thiết bị bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng vào hệ thống thoát nước đô thị đường Trần Văn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 160/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 20/3/2019, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị được phép sử dụng: Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị Đà Nẵng.


   a) Địa chỉ: Số 90/4 đường Trần Phú, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 02363.833.793.


   2. Nội dung thi công:


   - Đào và hoàn trả vỉa hè hiện trạng tại 02 vị trí (với tổng diện tích 3,84m2) để đấu nối thoát nước mưa và thoát nước thải, diện tích mỗi vị trí (dài x rộng)m2 là (1,2x1,6) = 1,92m2, cụ thể:


   + Vị trí 01 (Thoát nước mưa): Tim hố đào cách mép ngoài bó vỉa hướng đường Đinh Gia Trinh 26m, cách mép ngoài bó vỉa hướng đường Trần Văn Trà 4m.


   + Vị trí 02 (Thoát nước thải): Tim hố đào cách mép ngoài bó vỉa hướng đường Trần Lê 8,0m, cách mép bó vỉa hướng đường Trần Văn Trà 4m.


   - Hoàn trả tạm thời đảm bảo giao thông ngay trong ngày. Hoàn trả vỉa hè đường theo đúng kết cấu quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.


   3. Thời gian sử dụng: Từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 27/3/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip