Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai Đào vỉa hè để đấu nối thoát nước từ các doanh nghiệp trên đường Vân Đồn vào hệ thống thoát nước đô thị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2573/UBND-STNMT ngày 11/4/2018 và Sở Xây dựng tại Công văn số 5464/SXD-HTKT ngày 15/6/2018

Saturday, 12 January 2019 09:07 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình thi công Đào vỉa hè để đấu nối thoát nước từ các doanh nghiệp trên đường Vân Đồn vào hệ thống thoát nước đô thị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2573/UBND-STNMT ngày 11/4/2018 và Sở Xây dựng tại Công văn số 5464/SXD-HTKT ngày 15/6/2018 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 1137/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 28/12/2018; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho: Công ty Phát triển & Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng.


   - Địa chỉ: Số 58 đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng.


   - Điện thoại liên lạc: 0914.000.818; 0946.973.446.


   2. Nội dung thi công: Khoan khảo sát địa chất tại 06 vị trí:


   - Tháo dỡ gạch bock, đào vỉa hè bằng nhân công trên vỉa hè phía Đông đường Vân Đồn đoạn từ đường Nại Thịnh 11 đến đường Phạm Bằng tại 07 vị trí theo phương vuông góc với vỉa hè, mỗi vị trí rộng 0,4m dài 06m từ phần đất của chỉ giới đường đỏ đến vị trí ống chờ sẵn của hệ thống thoát nước thải hiện trạng (riêng phần hố ga trung gian và ống lắp đặt dọc vỉa hè được lắp đặt trong phần đất của dự án không thuộc nội dung cấp phép tại giấy phép này).


   - Thi công lắp đặt ống thoát nước theo đúng hồ sơ đã được Sở Xây dựng thống nhất tại Công văn số 5464/SXD-HTKT ngày 15/6/2018.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 03/01/2019 đến hết ngày 10/01/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip