Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Xây dựng tuyến mương thoát nước để thu gom nước mặt vị trí đường Phan Đăng Lưu trước khu vực cổng Công viên Châu Á

Tuesday, 30 October 2018 07:33 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Xây dựng tuyến mương thoát nước để thu gom nước mặt vị trí đường Phan Đăng Lưu trước khu vực cổng Công viên Châu Á; Địa điểm: đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 931/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 29/10/2018, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công viên Châu Á.


   Địa chỉ: số 01 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 02363.628.666


   2. Nội dung thi công:


   - Cắt và hoàn trả mặt đường, bó vỉa góc Tây Nam nút giao đường Phan Đăng Lưu – đường 7,5m hiện trạng (phạm vi móng bó vỉa và 10cm mặt đường nhựa sát móng bó vỉa) để thi công tuyến mương thoát nước thu gom nước mặt vị trí đường Phan Đăng Lưu trước khu vực cổng Công viên Châu Á với chiều dài 26m, kết cấu bằng BTCT M250, kích thước BxH= (270x850)mm; dan mương sử dụng tấm song chắn rác bằng gang.


   - Hoàn trả lại bó vỉa theo đúng kết cấu, kích thước hiện trạng ban đầu.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 06/11/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip