Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Cải tạo thu hẹp dải phân cách để tạo làn xe rẽ trái khu vực nút giao Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Friday, 20 July 2018 14:16 | Print |
There are no translations available.

   Hạng mục thi công công trình: Cải tạo thu hẹp dải phân cách để tạo làn xe rẽ trái khu vực nút giao Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm; Địa điểm: Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 541/GP-SGTVT ngày 19/7/2018 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì HTGT


   - Địa chỉ: Số 606, đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386.


   2. Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thăng Tiến.


   - Địa chỉ: Số 03, đường Chu Văn An, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.2216.671.


   3. Nội dung thi công:


   a. Cải tạo nút giao:


   - Mặt đường: Phá dỡ một phần dải phân cách giữa B=3m trên đường Nguyễn Tất Thành theo 2 hướng vào nút để mở rộng mặt đường tạo làn rẽ trái và quay đầu xe với chiều dài mỗi hướng L=52m (trong đó chiều dài đoạn chuyển tiếp 12m); Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau:


   + Bê tông nhựa chặt BNTC12,5 dày 5cm;


   + Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3l/m2;


   + Bê tông nhựa chặt BNTC19 dày 7cm;


   + Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8l/m2;


   + CPĐD loại 1 Dmax25 dày 15cm;


   + CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 30cm;


   + Nền đường lu lèn chặt K98.


   - Bó vỉa dải phân cách giữa: Làm mới thớt dưới bó vỉa bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ trên lớp đệm CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 10cm; làm mới thớt trên bó vỉa dạng đứng (theo hiện trạng) với kết cấu bằng M200 đá 1x2 đổ tại chỗ.


   - Bố trí lối lên xuống cho người khuyết tật:


   + Trên vỉa hè: Lát mới bằng gạch Terrazzo kích thước (30x30x3)cm dày 3cm trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm, móng bằng BTXM M100 dày 8cm; trong đó có lát gạch Terrazzo có gờ nổi dành cho người khiếm thị.


   + Trên dải phân cách giữa: Lát mới bằng gạch lá dừa kích thước (20x20x2)cm trên lớp vữa xi măng M75 dày 2cm, móng bằng BTXM M100 dày 8cm.


   - Xóa các vạch sơn hiện trạng không phù hợp; Sơn kẻ vạch tổ chức giao thông theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT;


   - Cây xanh: Di dời các cây xanh hiện trạng về vườn ươm; hoàn trả cỏ lá gừng trong phạm vi điều chỉnh dải phân cách giữa; Di dời đường ống HDPE D63 tưới nước cây xanh.


   b. Di dời, bổ sung các trụ đèn tín hiệu điều khiển giao thông:


   Di dời 02 trụ đèn tín hiệu cao 6m, vươn 8m hiện trạng trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành ra lắp đặt trên vỉa hè; di dời 02 hố ga cáp ngầm tín hiệu hiện trạng trong phạm vi thu hẹp dải phân cách; bổ sung 02 trụ đèn cao 4m trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành để phù hợp với phương án tổ chức giao thông.


   c. Điện chiếu sáng:


   Di dời 02 trụ đèn chiếu sáng cao 12m và 02 hố ga cáp ngầm điện chiếu sáng hiện trạng trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành thuộc phạm vi cải tạo, mở rộng mặt đường.


   4. Thời gian thi công: Từ ngày 19/7/2018 đến ngày 31/7/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC