Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa đường Nguyễn Sinh Sắc và Đinh Liệt Địa điểm: thành phố Đà Nẵng

Wednesday, 13 June 2018 10:26 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình: Sửa chữa đường Nguyễn Sinh Sắc và Đinh Liệt; Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 432/GP-SGTVT ngày 12/6/2018 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606, đường 2 Tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Khuê Trung.


   - Địa chỉ: Số 16, đường Đội Cung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.6282.756.


   2. Nội dung thi công:


   a) Đối với đường Nguyễn Sinh Sắc:


   Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhưa bị hư hỏng hiện trạng; lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;


   - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2;


   - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;


   - Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2.


   b) Đối với đường Đinh Liệt:


   - Đoạn từ đường Tú Mỡ đến đường Nguyễn Đình Tứ :


   + Đối với phạm vi mặt đường bị hư hỏng nặng (dạng mai rùa): Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhưa bị hư hỏng hiện trạng; đào bóc một phần lớp cấp phối đá dăm hiện trạng để thay thế bằng đá dăm đen với chiều dày 7cm; lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   * Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;


   * Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2;


   * Bê tông nhựa chặt 19 dày 6cm;


   * Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2;


   * Đá dăm đen Dmax19 dày 7cm.


   * Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2.


   + Đối với phạm vi mặt đường bị trơ đá:


   * Thảm tăng cường lớp bê tông nhựa chặt 12.5 dày 5cm và vuốt mép bó vỉa, dải phân cách dày trung bình 2.5cm;


   * Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2;


   - Đoạn từ đường Nguyễn Đình Tứ đến đường Phan Khoay: Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhưa bị hư hỏng hiện trạng; đào bóc một phần lớp cấp phối đá dăm hiện trạng để thay thế bằng đá dăm đen với chiều dày 7cm; lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   * Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;


   * Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 lít/m2;


   * Bê tông nhựa chặt 19 dày 6cm;


   * Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2;


   * Đá dăm đen Dmax19 dày 7cm.


   * Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2.


   - Đối với phạm vi mặt đường hư hỏng nhẹ (dạng nứt đơn dọc, đơn ngang): phay, cào bóc mặt đường bê tông nhựa hiện trạng dày 5cm và thảm hoàn trả bằng lớp bê tông nhựa chặt 12.5 dày 5cm


   c) Tổ chức giao thông: Sơn lại các vạch sơn kẻ mặt đường bằng sơn dẻo nhiệt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016/BGTVT trong phạm vi sửa chữa


   3. Thời gian thi công: Từ ngày 13/6/2018 đến ngày 28/6/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip