Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Lắp đặt tiếp địa bổ sung đảm bảo an toàn lưới điện tại vị trí trụ điện 14.1– 471 E11 góc Đông Bắc nút giao đường Duy Tân - Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Monday, 14 May 2018 11:04 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Lắp đặt tiếp địa bổ sung đảm bảo an toàn lưới điện tại vị trí trụ điện 14.1– 471 E11 góc Đông Bắc nút giao đường Duy Tân - Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 337/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 10/5/2018, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị thi công: Điện lực Hải Châu.


   Địa chỉ: số 391 Trưng Nữ Vương. Điện thoại: 02362.221.508


   2. Nội dung thi công:


   - Đào và hoàn trả vỉa hè hiện trạng trước khu vực góc Đông Bắc nút giao đường Duy Tân - Núi Thành để thi công mương lắp đặt tiếp địa với bề rộng đào B=0,3m, chiều dài L=36m từ trụ điện (trụ sắt) hiện trạng dọc đường Núi Thành 12m và dọc đường Duy Tân 24m;


   - Hoàn trả vỉa hè theo kết cấu, cao độ vỉa hè hiện trạng theo quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 11/5/2018 đến hết ngày 16/5/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip