Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Thay thế các dải phân cách, đảo mềm lắp ghép bằng dải phân cách, đảo giao thông bằng bê tông xi măng

Tuesday, 08 May 2018 16:09 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công công trình Thay thế các dải phân cách, đảo mềm lắp ghép bằng dải phân cách, đảo giao thông bằng bê tông xi măng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 328/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 08/5/2018; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386; 0935.282.819.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Nguyễn Hoàng Duy.


   - Địa chỉ: Số 65 đường Bế Văn Đàn, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0983.579.247.


   2. Nội dung thi công:


   Thi công thay thế các dải phân cách, đảo mềm lắp ghép bằng dải phân cách, đảo giao thông bằng bê tông xi măng tại 06 nút giao thông trên địa bàn thành phố theo đúng hồ sơ đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 240/QĐ-SGTVT ngày 13/4/2018 gồm các nút giao thông:


   a) Nút giao thông Trường Chinh - Lê Đại Hành.


   b) Nút giao thông Duy Tân - Trưng Nữ Vương.


   c) Nút giao thông Núi Thành - 2 tháng 9.


   d) Nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Sinh Sắc.


   đ) Nút giao thông Nguyễn Tất Thành - Phan Văn Định.


   e) Nút giao thông Võ Chí Công - Đường đôi dưới đường điện cao thế.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 12/6/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip