Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Nam đường Nguyễn Huy Chương

Friday, 04 May 2018 15:28 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công công trình Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Nam đường Nguyễn Huy Chương triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 314/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 03/5/2018; cụ thể như sau:


   1. Cấp cho:


   a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   - Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3786.386; 0905.858.822.


   b) Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kinh doanh xây lắp Cơ điện lạnh - Viễn thông Quốc Hoa.


   - Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Văn Thoại, thành phố Đà Nẵng.


   - Số điện thoại: 0236.3951.818.


   2. Nội dung thi công:


   Thi công cải tạo vỉa hè, cống thoát nước để Xây dựng vịnh đỗ xe phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Nam đường Nguyễn Huy Chương theo đúng chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 910/UBND-GTVT ngày 06/02/2018 và hồ sơ đã được phê duyệt gồm các nội dung cơ bản sau:


   - Cải tạo bó vỉa, vỉa hè để mở rộng mặt đường, kéo dài vịnh đỗ xe hiện trạng phía Đông đường Hoàng Sa tại khu vực phía Nam đường Nguyễn Huy Chương với chiều dài vịnh sau khi cải tạo 90m, rộng 2,5m.


   - Bó vỉa: Phá dỡ bó vỉa hiện trạng và xây dựng mới bó vỉa dạng bán lắp ghép, trong đó thớt trên bằng BTXM M250 đá 1x2; thớt dưới bằng BTXM M200 đá 2x4.


   - Vỉa hè: Tháo dỡ vỉa hè hiện trạng tại những vị trí cải tạo làm mặt bằng đỗ xe và thi công hệ thống thoát nước dọc; tận dụng gạch cũ để hoàn trả vỉa hè.


   - Hệ thống thoát nước: Tháo dỡ các hố ga, mương dọc thoát nước hiện trạng trong phạm vi làm vịnh đỗ xe và xây dựng hoàn trả trên vỉa hè bằng kết cấu bê tông cốt thép.


   - Cây xanh: Di dời, trồng lại cây xanh trong phạm vi cải tạo vỉa hè để xây dựng vịnh đỗ xe.


   - Thi công di dời các trụ biển báo trong phạm vi vịnh đỗ xe, lắp đặt bổ sung vạch sơn, biển báo hiệu đường bộ theo quy định.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 04/5/2018 đến ngày 19/6/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip