Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Đấu nối đường ngang thuộc Khu khách sạn và dân cư Saphia vào các đường Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khắc Viện và Minh Mạng

Tuesday, 20 March 2018 14:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công công trình Đấu nối đường ngang thuộc Khu khách sạn và dân cư Saphia vào các đường Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khắc Viện và Minh Mạng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 160/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 19/3/2018; cụ thể như sau:


   1. Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại dịch vụ Hai Hạnh.


   a) Địa chỉ: Số 203 đường Ông Ích Khiêm, thành phố Đà Nẵng;


   b) Số điện thoại: 0934.900.222.


   2. Nội dung thi công:


   a) Thi công đấu nối các tuyến đường ngang thuộc Khu khách sạn và dân cư Saphia vào các đường Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Khắc Viện và Minh Mạng tại 05 vị trí theo đúng hồ sơ được duyệt, cụ thể:


   - Nút giao T1: đấu nối vào đường Nguyễn Đức Thuận với quy mô đường ngang: 5,0+10,5+5,0m.


   - Nút giao T2: đấu nối vào đường Nguyễn Đức Thuận với quy mô đường ngang: 3,0+7,5+3,0m.


   - Nút giao T3: đấu nối vào đường Nguyễn Khắc Viện với quy mô đường ngang: 4,5+7,5+4,5m.


   - Nút giao T6: đấu nối vào đường Minh Mạng với quy mô đường ngang: 5,0+10,5+5,0m.


   - Nút giao T7: đấu nối vào đường Minh Mạng với quy mô đường ngang: 3,0+7,5+3,0m.


   b) Thi công phương án tổ chức giao thông sau khi đấu nối theo đúng hồ sơ được duyệt.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 20/3/2018 đến ngày 31/5/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip