Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa hư hỏng cầu Nam Ô cũ, Km 917+198 Quốc lộ 1

Friday, 16 March 2018 16:15 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công Sửa chữa hư hỏng cầu Nam Ô cũ, Km 917+198 Quốc lộ 1 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 158/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 16/3/2018; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   a) Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0236.3786.386; 0914.133.131.


   2. Nội dung thi công: Sửa chữa hư hỏng cầu Nam Ô cũ, Km 917+198 Quốc lộ 1, thành phố Đà Nẵng theo đúng hồ sơ đã được TCĐBVN phê duyệt tại Quyết định số 2896/QĐ-TCĐBVN ngày 25/6/2017, gồm các hạng mục chính sau:


   a) Hệ dầm chủ:


   - Gia cường 09 dầm chủ: dầm số 4,5,6 nhịp N6; số 1,5,6 nhịp N7; số 3,9 nhịp N8 và số 10 nhịp N9.


   - Sửa chữa các dầm ngang.


   b) Gối cầu: Thay thế toàn bộ các gối cầu hư hỏng nhịp N4-N13.


   c) Mặt cầu: Bóc bê tông nhựa mặt cầu và bê tông tăng cường đã bị hư hỏng (phạm vi từ nhịp N4 đến N8, N10 và N13); hoàn trả lại mặt cầu bằng lớp BTCT mác 35 Mpa.


   d) Khe co giãn: Thay thế khe co giãn trên các trụ P3 đến P12 và mố M1.


vđ) Lan can tay vịn, ống thoát nước: Đập bỏ lề bộ hành khác mức, lan can tay vịn hư hỏng trên các nhịp N4 đến N13; hoàn trả lại bằng gờ chắn bánh bê tông mác 30 Mpa, lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm.


   Làm lại các ống thoát nước mặt cầu từ nhịp N4 đến N13; kết cấu bằng ống thép mạ kẽm D114mm.


   e) Sửa chữa trụ cầu:


   - Sửa chữa xà mũ trụ cầu: Xử lý các vết nứt trên xà mũ có bề rộng > 0.2mm bằng giải pháp bơm keo Sikaduar 752; trám vá các vị trí dầm bong tróc bằng Vmat Motar R.


   - Gia cố trụ P8:


   + Bổ sung 04 cọc thép hình H400x400x13x21 ở hai bên thượng hạ lưu trụ P8, mỗi bên 02 cọc


   + Cải tạo, mở rộng xà mũ trụ cầu (đảm bảo kết cấu xà mũ làm việc đồng thời giữa các cọc cũ và cọc bổ sung) bằng bê tông cốt thép mác 30Mpa.


   g) Hệ thống ATGT: Hoàn trả lại vạch sơn vạch tín hiệu trên cầu và đường đầu cầu theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 16/3/2018 đến ngày 09/5/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip