Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa đường Nguyễn Phục

Monday, 12 March 2018 18:33 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công Sửa chữa đường Nguyễn Phục triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 143/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 12/3/2018; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   a) Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0236.3786.386.


   2. Nhà thầu thi công: Công ty CP đầu tư xây dựng công trình đô thị Đà Nẵng.


   a) Địa chỉ: Lô 04 B2-3 đường 30 Tháng 4, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0236.3821.222; 0972.810.269.


   3. Nội dung thi công:


   a) Đối với các đoạn mặt đường bị nứt lưới: Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng dày 12cm; lu lèn móng cấp phối đá dăm hiện trạng đạt độ chặt K>=98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;


   - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 l/m2;


   - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;


   - Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 l/m2.


   b) Đối với đoạn mặt đường bị nứt mai rùa nặng: Cắt, đào bỏ mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng dày 12cm và một phần lớp cấp phối đá dăm hiện trạng dày 5cm bằng máy đào; lu lèn móng cấp phối đá dăm còn lại đạt K>=98 và hoàn trả mặt đường với kết cấu từ trên xuống như sau:


   - Bê tông nhựa chặt 12,5 dày 5cm;


   - Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,3 l/m2;


   - Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm;


   - Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,5 l/m2;


   - Cấp phối đá dăm đen Dmax19 dày 5cm;


   - Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 0,8 l/m2.


   c) Sơn lại các vạch sơn kẻ mặt đường bằng sơn dẻo nhiệt dày 02mm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ: QCVN 41:2016/BGTVT.


   4. Thời gian thi công: từ ngày 12/3/2018 đến ngày 12/4/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip