Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Đấu nối tạm thời đường nhánh thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý vào Quốc lộ 14B tại Km12+091 (P)

Wednesday, 24 January 2018 14:14 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công Đấu nối tạm thời đường nhánh thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý vào Quốc lộ 14B tại Km12+091 (P) triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 74/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 24/01/2018; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng & Phát triển đô thị.


   a) Địa chỉ: Số 90/4 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0236.3833.793; 0913.465.963.


   2. Nhà thầu thi công: Công Ty CP Ngọc Hưng Anh.


   a) Địa chỉ: Số 102 đường Phạm Phú Tiết, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0905.548.845; 0912.415.191.


   3. Nội dung thi công:


   Thi công đấu nối đường nhánh thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý vào Quốc lộ 14B tại Km12+091 (P) theo đúng hồ sơ được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 8704/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 7877/TCĐBVN-ATGT ngày 11/12/2017 với quy mô đường nhánh tại vị trí đấu nối rộng 1,2+5,5+1,1m bằng kết cấu mặt đường bê tông nhựa.


   4. Thời gian thi công: từ ngày 01/3/2018 đến hết ngày 31/3/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip