Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Đấu nối đường nhánh Khu đô thị phức hợp Halla Jade Residien vào đường Nại Nam, đường 10,5m hiện trạng

Monday, 22 January 2018 09:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Đấu nối đường nhánh Khu đô thị phức hợp Halla Jade Residien vào đường Nại Nam, đường 10,5m hiện trạng; Địa điểm: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Địa điểm: Địa điểm: Quận Hải Châu và Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 50/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 18/01/2018, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị thi công: Công ty TNHH Kreves Halla Land.


   Địa chỉ: Khu vực Đông Nam Đài Tưởng niệm, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;


   Điện thoại: 0907.300.000


   2. Nội dung thi công:


   a) Vị trí đấu nối:


   - Đường Nại Nam: Nhánh N2 tại nút T14; Nhánh N4 tại nút T15.


   - Đường 10,5 hiện trạng (NTH1): Nhánh N6 tại nút T1; Nhánh N5 tại nút T2.


   b) Quy mô:


   - Nút giao cùng mức kiểu ngã ba: T14 (Nhánh N2 và đường Nại Nam).


   - Nút giao cùng mức kiểu ngã ba: T15 (Nhánh N4 và đường Nại Nam).


   - Nút giao cùng mức kiểu ngã năm: T1, T2 (Nhánh N5, N6, NHT1 – đường hiện trạng 10,5m, NHT2 – đường hiện trạng 10,5m).


   - Bề rộng nền đường các nhánh N2, N4, N5, N6: B= (4,0 + 7,5 + 4,0)m = 15,5m.


   - Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa chặt BTNC 9,5 dày 5cm, lớp nhựa dính bám 0,5kg/m2, Bê tông nhựa chặt BTNC 19 dày 7cm, lớp nhựa thấm bám 1,0kg/m2, cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm, cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 15cm.


   - Kết cấu vỉa hè: gạch Darrazzo màu xám dày 3cm, vữa xi măng M75 dày 2cm, bê tông lót đá 4x6 dày 10cm.


   - Bó vỉa: Thân bó vỉa bê tông đá 1x2 M250, chân bó vỉa đá 1x2 M200, đệm đá 4x6 dày 10cm.


   c) Tổ chức giao thông:


   - Cải tạo, tổ chức giao thông nút giao kiểu ngã 3: Nhánh N2 và đường Nại Nam (T14), Nhánh N4 và đường Nại Nam (T15) bằng vạch sơn, biển báo.


   - Cải tạo, tổ chức giao thông nút giao tại đường tại đường 10,5 hiện trạng tại nút giao kiểu ngã 5: Nhánh N5, N6, NHT1 – đường hiện trạng 10,5m, NHT2 – đường hiện trạng 10,5m (T1, T2):


   + Lắp đặt 04 trụ đèn nháy vàng năng lượng mặt trời trên trụ thép 6,0m vươn 3,2m mạ kẽ cảnh báo giao thông kết hợp biển chú ý quan sát trên các nhánh đường: N5, N6, NHT1, NHT2.


   + Đảo dẫn hướng tam giác bằng BTXM tại vị trí góc Đông Nam khu vực nút giao, sơn trắng đỏ, trồng cỏ lá gừng (tại vị trí góc Tây Nam nút giao đã có 01 đảo dẫn hướng tam giác BTXM).


   + Sơn các cụm vạch sơn người đi bộ qua đường trên các nhánh đường: NHT1, NHT2.


   + Xóa bỏ vạch sơn tim đường màu vàng hiện trạng không phù hợp trên nhánh đường NHT1 – đường hiện trạng 10,5m (L=115,1m), đoạn thuộc phạm vi nút ngã 5.


   + Bố trí các cụm vạch sơn giảm tốc trên các nhánh đường: N6, NHT1, NHT2.


   + Biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn kẻ mặt đường phù hợp với phương án tổ chức giao thông tại nút và quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT, Tiêu chuẩn quốc gia về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2008.


   4. Thời gian thi công: từ ngày 20/01/2018 đến hết ngày 10/02/2018.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip