Thi công trên đường bộ đang khai thác

Thi công công trình Lắp đặt bổ sung tuyến ống D160, D63 HDPE đường Trường Sơn (QL.14B)

Friday, 08 December 2017 15:31 | Print |
There are no translations available.

   Công trình Lắp đặt bổ sung tuyến ống D160, D63 HDPE đường Trường Sơn (QL.14B) - Địa điểm: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo GPTC số 1087/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị được cấp phép:


   Xí nghiệp Xây lắp DAWACO - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.


   Địa chỉ: số 10 đường Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng.


   2. Nội dung thi công:


   Tổ chức lắp đặt ống cấp nước Lắp đặt bổ sung tuyến ống D160, D63 HDPE đường Trường Sơn (QL.14B), với các nội dung sau:


   a) Vị trí lắp đặt:


   - Từ Km22+461 - Km22+661 (P) QL.14B : lắp đặt 200m đường ống cấp nước dọc lề phải đường; tim đường ống cách mép chỉ giới đường đỏ 0,3m-0,5m; cao độ đỉnh ống trên cùng sau khi lắp đặt cách mặt vỉa hè tối thiểu là 0,5m;


   - Từ Km22+365 - Km23+100 (T) Quốc lộ 14B: lắp đặt 735m đường ống cấp nước dọc lề trái đường; tim đường ống cách mép chỉ giới đường đỏ 0,3m-0,5m; cao độ đỉnh ống trên cùng sau khi lắp đặt cách mặt vỉa hè tối thiểu là 0,5m.


   b) Biện pháp thi công và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông


   - Trên vỉa hè: Tổ chức thi công tháo dỡ gạch block và đào dọc vỉa hè với bề rộng đào b=0,5m; thi công theo phương pháp cuốn chiếu, dứt điểm từng đoạn (mỗi đoạn không quá 100m) đảm bảo thời gian hoàn trả tạm thời đảm bảo giao thông ngay trong ngày. Hoàn trả lại lề đường theo hiện trạng (với kết cấu quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015) tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày kết thúc đoạn tuyến thi công.


   - Đoạn qua đường nhựa 7,5m chưa đặt tên: sử dụng biện pháp khoan khô (tuyệt đối không dùng nước) qua đường để lắp đặt; cao độ đỉnh ống trên cùng cách mặt đường tối thiểu là 1,2m.


   - Đoạn qua kiệt BTXM và lối vào cửa hàng xăng dầu Mười Phước: sử dụng máy cắt cắt phần mặt đường để thi công lắp đặt; cao độ đỉnh ống sau khi lắp đặt cách mặt đường tại vị trí đặt ống tối thiểu là 1,0m. Hoàn trả lại mặt đường theo đúng cao độ hiện trạng với kết cấu quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố


   - Trong suốt thời gian thi công, đơn vị thi công phải bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông; lắp đặt đầy đủ biển báo hiệu đường đường bộ; đèn báo hiệu, đèn cảnh báo vào buổi tối và rào chắn khu vực thi công theo quy định.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 08/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC