Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km0+00 - Km32+126; địa điểm: Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng

Monday, 18 September 2017 16:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km0+00 - Km32+126; địa điểm: Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 872/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 07/9/2017; cụ thể như sau:


   1. Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


   a) Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0236.3786.386.


   2. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng TM&DV Linh Sương.


   a) Địa chỉ: Số 16 đường Tiên Sơn 20, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0935.139.557.


   3. Nội dung thi công:


   a) Vạch sơn kẻ đường: Sơn lại các vị trí vạch sơn bị bong tróc, mờ; bổ sung các vạch sơn tại các vị trí còn thiếu nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.


   b) Hệ thống trụ biển báo hiệu đường bộ:


   - Các trụ, biển báo hiện hữu trên tuyến phù hợp với tình hình lưu thông thực tế hiện trường nhưng bị hư hỏng một phần, màng phản quang chưa phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT và Tiêu chuẩn quốc gia về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2008: sửa chữa, khắc phục các hư hỏng và thay thế màng phản quang cho phù hợp với quy định.


   - Đối với các vị trí cần thiết lắp đặt bổ sung biển báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14B: tiến hành lắp mới theo đúng quy định.


   4. Thời gian thi công: từ ngày 08/9/2017 đến ngày 15/10/2017.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip