Thi công trên đường bộ đang khai thác

Công trình Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1

Thursday, 24 August 2017 10:04 | Print |
There are no translations available.

   Công trình Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 802/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 23/8/2017, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị được cấp phép:


   - Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông


   - Đơn vị thi công: Công ty TNHH XDTM&DV Linh Sương


   Địa chỉ: số 16 đường Tiên Sơn 20, thành phố Đà Nẵng.


   2. Nội dung thi công:


   Tổ chức thi công Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1 theo thiết kế thi công được duyệt tại Quyết định 457/QĐ-SGTVT ngày 03/7/2017 của Sở Giao thông vận tải, với các nội dung cơ bản như sau:


   - Sơn lại các vị trí vạch sơn bị bong tróc, mờ trên tuyến theo QCVN 41:2016/BGTVT.


   - Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng và thay thế màng phản quang của trụ biển báo trên tuyến theo QCVN 41:2016/BGTVT và TCVN7887:2008.


   - Thu hồi các trụ biển báo F9 hiện trạng trên tuyến do không còn phù hợp với QCVN41:2016/BGTVT.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 23/8/2017 đến hết ngày 30/09/2017.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC