Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Lắp đặt tuyến ống cấp nước D315 mPVC đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ngô Quyền đến Võ Nguyên Giáp

Friday, 04 August 2017 16:32 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Hạng mục thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước D315 mPVC đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ngô Quyền đến Võ Nguyên Giáp triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 665/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 01/8/2017; cụ thể như sau:


   1. Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.


   a) Địa chỉ: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.


   b) Điện thoại liên lạc: 0903.597.549.


   2. Đơn vị thi công: Xí nghiệp Xây lắp Dawaco.


   a) Địa chỉ liên hệ: Số 10 đường Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 0905.800.939.


   3. Nội dung thi công:


   a) Thi công tuyến ống cấp nước D315 mPVC trong hào kỹ thuật phía Bắc đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ngô Quyền đến Võ Nguyên Giáp.


   b) Thi công đấu nối tuyến ống cấp nước từ trong hào kỹ thuật với đường ống cấp nước hiện trạng tại góc Đông Bắc nút giao thông Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền và tại góc Tây Bắc nút giao thông Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp.


   4. Thời gian thi công: từ ngày 03/8/2017 đến ngày 03/9/2017.


P. QLCKHTGT

Hạng mục thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước D315 mPVC đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ngô Quyền đến Võ Nguyên Giáp triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 665/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 01/8/2017; cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng.

a) Địa chỉ: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.

b) Điện thoại liên lạc: 0903.597.549.

2. Đơn vị thi công: Xí nghiệp Xây lắp Dawaco.

a) Địa chỉ liên hệ: Số 10 đường Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng.

b) Số điện thoại: 0905.800.939.

3. Nội dung thi công:

a) Thi công tuyến ống cấp nước D315 mPVC trong hào kỹ thuật phía Bắc đường Võ Văn Kiệt đoạn từ đường Ngô Quyền đến Võ Nguyên Giáp.

b) Thi công đấu nối tuyến ống cấp nước từ trong hào kỹ thuật với đường ống cấp nước hiện trạng tại góc Đông Bắc nút giao thông Võ Văn Kiệt - Ngô Quyền và tại góc Tây Bắc nút giao thông Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp.

4. Thời gian thi công: từ ngày 03/8/2017 đến ngày 03/9/2017.

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip