Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Thay thế 02 trụ điện VNPT để xử lý dây viễn thông bị võng trước khu vực số 393 Trưng Nữ Vương

Monday, 17 July 2017 16:25 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Thay thế 02 trụ điện VNPT để xử lý dây viễn thông bị võng trước khu vực số 393 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do Điện lực Hải Châu thực hiện, gồm nội dung cơ bản như sau: Thay thế 02 trụ điện VNPT bằng 02 trụ điện BTLT 8,4m trước khu vực số 393 đường Trưng Nữ Vương (Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực Miền Trung) để xử lý dây viễn thông bị võng; Thu hồi toàn bộ kết cấu móng trụ điện cũ và hoàn trả vỉa hè theo quy định.


   Công trình triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 597/GP-SGTVT ngày 14/7/2017 do Sở Giao thông vận tải cấp, cụ thể:


   1. Cấp phép cho: Điện lực Hải Châu

.
   Địa chỉ: số 391 Trưng Nữ Vương. Điện thoại: 0963.212.799.


   2. Thời gian thi công: từ ngày 18/7/2017 đến hết ngày 28/7/2017.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip