Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Lắp đặt tuyến ống cấp nước D225 HDPE đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Ngô Thì Sĩ đến Trần Văn Dư

Friday, 14 July 2017 10:37 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước D225 HDPE đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ đường Ngô Thì Sĩ đến Trần Văn Dư được thi công tại vị trí:


   a) Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ góc Tây Nam nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Ngô Thì Sĩ đến góc Tây Bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ dài 120m;


   b) Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ góc Tây Nam nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Phan Tứ đến góc Tây Bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - đường bên cạnh Bệnh viện điều dưỡng & phục hồi chức năng dài 265m;


   c) Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ góc Tây Nam nút giao thông Võ Nguyên Giáp - đường bên cạnh Bệnh viện điều dưỡng & phục hồi chức năng đến góc Tây Bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - đường vào khu dân cư dài 175m;


   d) Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ góc Tây Nam nút giao thông Võ Nguyên Giáp - đường vào khu dân cư đến góc Tây Bắc nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Trần Văn Dư dài 140m;


   đ) Vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ góc Tây Nam nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Trần Văn Dư về phía Nam dài 35m.


   Công trình triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 588/GP-SGTVT ngày 11/7/2017 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể:


   a) Cấp cho: Xí nghiệp Xây lắp Dawaco.


   - Địa chỉ liên hệ: Số 10 đường Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng;


   - Số điện thoại: 0905.800.939.


   b) Thời gian thi công: từ ngày 14/7/2017 đến ngày 15/8/2017.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip