Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải năm 2018" (giai đoạn 1)

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 25 December 2018 14:59
There are no translations available.


   Ngày 21/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 885/QĐ-STC ngày 21/11/2018 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành Giao thông vận tải năm 2018 (giai đoạn 1)

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế...
Read more...
 

Kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4" năm 2018

PDF  | Print |  E-mail
Monday, 24 December 2018 13:48
There are no translations available.


   Ngày 23/11/2018, Sở Tải chính thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định số 901/QĐ-STC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018;


   1. Tên gói thầu: Xây dựng 20 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 năm 2018

   2. Chủ dự án: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.

   3. Điều hành dự án: Văn phòng Sở

   4. Kế hoạch đấu thầu:

   4.1 Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đầu thầu qua mạng

   4.2. Nguồn vốn: Vốn sự...
Read more...
 

Bảng tóm tắt giới thiệu năng lực nhà thầu Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1

PDF  | Print |  E-mail
Friday, 25 May 2018 09:19
There are no translations available.


BẢNG TÓM TẮT GIỚI THIỆU NĂNG LỰC NHÀ THẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP QUẢNG AN I


   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần với Mã số doanh nghiệp: 2300239586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/8/2003, thay đổi lần thứ 10 ngày 25/01/2017. Với vốn điều lệ 1.168 tỷ; đại diện pháp luật của công ty là Ông Lưu Văn Toàn – Tổng Giám đốc;
   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh với Mã số chi nhánh: 2300239586-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu...
Read more...
 

Hướng dẫn chế độ kế toán mới áp dụng từ ngày 01/01/2018

PDF  | Print |  E-mail
Tuesday, 20 March 2018 14:31
There are no translations available.


Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.


   Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho: Cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.


   Ngoài ra, Thông tư này hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:


   -...
Read more...
 

Sông hanEU  

Video clip