News & Events

Kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DCCI) năm 2019

Wednesday, 27 November 2019 08:44 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 08/11/2019, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 7569/KH-SGTVT ngày 21/11/2019 về việc triển khai Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành quận, huyện (DDCI) thành phố Đà nẵng năm 2019 với mục tiêu đánh giá năng lực điều hành của chính quyền các sở, ban, ngành và quận, huyện, từ đó tạo động lực cải cách liên tục, hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.


   Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá: Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thành phố Đà Nẵng thông qua bộ chỉ số DDCI gồm 09 chỉ số thành phần, cụ thể:

   a) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin.


   b) Tính năng động của lãnh đạo.


   c) Chi phí thời gian.


   d) Chi phí không chính thức.


   đ) Cạnh tranh bình đẳng.


   e) Hỗ trợ doanh nghiệp.


   g) Thiết chế pháp lý.


   h) Tính ứng dụng Công nghệ thông tin


   i) Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất (Chỉ tính điểm, xếp hạng ở cấp quận, huyện; đối với cấp Sở, ban, ngành, chỉ dùng để đánh giá mức độ điều hành của một số cơ quan, đơn vị liên quan và để so sánh sự tiến bộ qua các năm nhưng không tính điểm và không dùng để xếp hạng).


   Nội dung chi tiết Kế hoạch xem tại đây.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip