Taxi firms

Thông tin về các hãng taxi khách tại thành phố Đà Nẵng

Wednesday, 21 December 2011 10:04 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Số điện thoại đường dây nóng của sở Giao thông vận tải:


   * 0236.3.77.46.66


   * 0236.3.82.03.89

CacHangTaxi


P. QLVTPTNL

Sông hanEU  

Video clip