Khoa học công nghệ

Xây dựng phương án quản lý chất lượng và tiến độ các hồ sơ chuẩn bị đầu tư

Saturday, 31 December 2011 09:59 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tên đề tài: Xây dựng phương án quản lý chất lượng và tiến độ các hồ sơ chuẩn bị đầu tư
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Đặng Đình Quy
   Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý dự án hạ tầng giao thông đô thị
   Thời gian thực hiện: 08/2011 – 12/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Nâng cao chất lượng hồ sơ dự án đầu tư.
   - Đề xuất rút gọn các bước theo qui định hiện nay nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của một dự án.
   Đưa ra qui trình cho các thành viên trong phòng thực hiện tốt trong quá trình theo dõi kiểm tra và trình duyệt hồ sơ.
   Nội dung nghiên cứu:
    - Nghiên cứu đề xuất phương án rà sót kiểm tra, theo dõi phối hợp triển khai một hồ sơ dự án đảm bảo chất lượng trước khi trình phê duyệt:
    + Phân chia nhóm, từng thành viên có tính chuyên sâu: giám sát quá trình khảo sát, kiểm tra lựa chọn kết cấu, bảng tính kết cấu, khối lượng...
    + Phối hợp cùng TVTK lựa chọn đưa các kết cấu định hình vào hò sơ thiết kế.
   - Đề xuất rút ngắn một số bước trong quá lập và trình một hồ sơ dự án đầu tư:
    + Gộp các bước trình nhiệm vụ, qui hoạch chi tiết, qui hoạch khớp nối hạ tầng thành một bước (đối với dự án các khu dân cư).
    + Gộp các bước trình ranh giới và qui mô đầu tư (đối với các dự án nâng cấp, chỉnh trang).
  File thuyết minh đề cương
  File báo cáo đề tàiCAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip