Khoa học công nghệ

Nghiên cứu một số vấn đề tồn tại trong thi công cọc khoan nhồi dự án cầu Rồng và kiến nghị

Tuesday, 20 December 2011 16:26 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tên đề tài: Nghiên cứu một số vấn đề tồn tại trong thi công cọc khoan nhồi dự án cầu Rồng và kiến nghị
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hà Nam
   Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý dự án cầu Rồng
   Thời gian thực hiện: 6/2011 – 10/2011
   Mục tiêu của đề tài:
   - Dựa các kinh nghiệm và kết quả theo dõi từ thực tế thi công nghiệm thu CKN đường kính 2000mm, kết hợp với lý thuyết đã nghiên cứu về CKN hiện nay. Phân tích và tổng hợp rút ra các tồn tại hiện nay đang gặp phải và nguyên nhân gây ra các tồn tại đó;
   - Kiến nghị các giải pháp cần quan tâm thực hiện khi thiết kế thi công và nghiệm thu CKN đường kính 2000mm.
   Nội dung nghiên cứu:
   - Nghiên cứu các vấn đề vướng mắc tồn tại trong thiết kế và thi công cọc khoan nhồi đường kính 2000mm;
   - Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến các vướng mắc tồn tại;
   - Nghiên cứu kiến nghị các giải pháp khắc phục tồn tại.
  File thuyết minh đề cương
  File báo cáo đề tài


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip