Khoa học công nghệ

Cấp chứng nhận cho 4 loại “hộp đen” của ô tô

Monday, 27 June 2011 16:32 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tính đến ngày 23/6/2011, Bộ Giao thông Vận tải đã cấp giấy chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 31/2001/BGTVT cho 4 loại thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
   Trong đó có 2 thiết bị của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội, gồm BA1-Blackbox của Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh; H1-2011 của Công ty Cổ phần VCOMSAT. Và 2 thiết bị của doanh nghiệp ở TP.HCM: XblackBox -A/XBA-A của Công ty TNHH TM điện tử Vinh Hiển (VECOM); TGPS-1 của Công ty TNHH Viễn Thông TÍT.
   Duy nhất 1 thiết bị H1-2011 của Công ty Cổ phần VCOMSAT được cấp giấy chứng nhận bởi Trung tâm Đo lường Chất lượng thuộc Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Quốc phòng. 3 loại thiết bị còn lại đều được cấp giấy chứng nhận của Viện Đo lường Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
   Ngày 8/3/2011, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 08 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Theo đó, các thiết bị giám sát hành trình chỉ được phép lắp trên ô tô sau khi có dấu hợp quy theo quy định.
   Tính đến nay, đã có 3 tổ chức được chỉ định đo, thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, gồm 1 tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng là Trung tâm Đo lường thuộc Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và 2 tổ chức thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng là Viện Đo lường Việt Nam và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng 1.
   Thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô là một trong những ứng dụng của công nghệ định vị toàn cầu (GPS).  Thiết bị này hoạt động bằng cách sử dụng vệ tinh trong không gian để theo dõi tín hiệu từ một thiết bị theo dõi GPS cài đặt trong xe, gọi nôm na là “hộp đen”. “Hộp đen” có thể được liên kết với một điện thoại di động hoặc với một máy tính trung tâm, cho phép kiểm tra vị trí và tốc độ của xe, qua đó kiểm soát được hành trình của xe.
                                                                                            Xuân Bách
                                                                                         Theo ICTnews

 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip