Khoa học công nghệ

Sở GTVT thành phố Đà Nẵng : ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ

Friday, 15 July 2011 08:23 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Sở GTVT Đà Nẵng vừa được trao Giải thưởng Công nghệ thông tin truyền thông Việt nam (VICTA 2010) dành cho cơ quan Nhà nước cấp Sở, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất. Trong những năm gần đây, Sở GTVT Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực nâng cao năng lực quản lý và điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, triển khai hệ thống công nghệ thông tin tại bộ phận “Một cửa”.
   Giám đốc Sở GTVTĐN Đặng Việt Dũng cho biết, hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai trong tòan bộ Sở và các đơn vị trực thuộc có thể tương tác với Sở qua mạng ảo (VPN). Hệ thống bao gồm các chức năng chính: quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, trao đổi nội bộ, quản lý tài liệu ISO, quản lý hồ sơ lưu trữ, tạo mới hồ sơ công việc, lập lịch và xem lịch cá nhân- phòng- cơ quan, quản lý hệ thống nhắn tin SMS trả lời dịch vụ công, hệ thống thư điện tử và trợ giúp. Với hệ thống này tất cả văn bản trao đổi của cán bộ công chức, viên chức đều được thực hiện qua mạng, từ lúc văn thư tiếp nhận (scan) chuyển lãnh đạo Sở phê duyệt trên hệ thống và chuyển tới các cán bộ phòng chuyên môn xử lý. Chức năng quản lý hồ sơ lưu trữ có thể quản lý các hồ sơ lưu trữ trong các kho và được đánh số, quản lý báo cáo cho mượn hồ sơ. Chức năng hồ sơ một cửa, với chức năng này tất cả hồ sơ của các dịch vụ công được tiếp nhận từ Tổ một cửa bao gồm: nộp trực tiếp (nộp qua bàn tiếp nhận ảo), nộp trực tuyến (dịch vụ công cấp 3) được chuyển vào hệ thống và được luân chuyển qua hệ thống mạng xử lý.
   Phòng KHCN - Sở GTVTĐN cho hay, các ứng dụng phục vụ tại Tổ một cửa với 2 bàn tiếp nhận ảo để tiếp nhận các hồ sơ khi công dân đến nộp hồ sơ. Chức năng của ứng dụng là đăng ký nộp hồ sơ : công dân, tổ chức chọn lĩnh vực cần đăng ký và nhập một số thông tin đầu vào của hồ sơ, hệ thống sẽ cấp số thứ tự để chờ đến lượt nộp hồ sơ; ứng dụng này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của công dân. Đăng ký nhận kết quả: công dân, tổ chức chọn chức năng này để lấy số thứ tự đến lượt nhận kết quả của hồ sơ đã được xử lý.
   Theo ông Đặng Việt Dũng, phần mềm Quản lý cấp, đổi giấy phép lái xe là do cán bộ Sở tự viết tay từ năm 2000 và nhiều lần nâng cấp chỉnh sửa, chức năng của phần mềm quản lý được tất cả các khâu từ bắt đầu đào tạo, thi sát hạch (bao gồm đạt và không đạt) và in bằng lái, cấp lại hồ sơ gốc bị mất… Phần mềm ứng dụng Hạch tóan kế tóan IMAS7 để đảm bảo tài chính họat động công khai minh bạch, Sở đã sử dụng để hạch tóan các vấn đề thu, chi, nộp ngân sách và thống kê, báo cáo.
    Phần mềm Quản lý hồ sơ công trình xây dựng để quản lý các hồ sơ thẩm định công trình và các hạng mục của công trình từ khâu bắt đầu dự án đến kết thúc dự án, đồng thời liên thông từ bàn tiếp nhận hồ sơ ảo đến phòng giámd dịnh và quản lý chất lượng công trình trong việc giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế hồ sơ công trình cho các tổ chức, công dân có yếu cầu.
   Chánh văn phòng Sở GTVTĐN Bùi Thanh Thuận cho biết thêm, phần mềm quản lý phương tiện vận tải đã đáp ứng được nhu cầu quản lý các lọai giấy phép đã cấp cho phương tiện của các doanh nghiệp vận tải, taxi trên địa bàn thành phố. Vì vậy Sở có thể cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp 3 đối với lĩnh vực này. Trang thông tin điện tử của Sở (website) đã chuyển tải các nội dung thông tin về ngành GTVT và cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, các văn bản pháp quy…
   Khi nói về vấn đề sự ứng dụng công nghệ thông tin của ngành GTVT thành phố Đà Nẵng, anh Phạm Trường Sơn - Giám đốc Ban QLDA Cầu Rồng - đơn vị trực thuộc Sở đã khách quan cho rằng, hệ thống CNTT được triển khai tại bộ phậm “Một cửa” đã đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ; khả năng liên thông của hệ thống rất chuẩn, liên thông theo chiều ngang (giữa các phòng), liên thông theo chiều dọc (với các đơn vị cấp dưới trực thuộc). Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử đã bao gồm đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 2 của Luật Công nghệ bao gồm: Giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc. Có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan. Quy trình, thủ tục hành chính được thực hiện bởi các đơn vị trực thuộc, tên của người chịu trách nhiệm trong từng khâu thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành. Danh mục địa chỉ thư điện tử chính thứuc của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công…
   Ông Đặng Việt Dũng cho rằng, CBCNVC trong ngành có những điều kiện rất thuận lợi như môi trường công tác, cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo… để phát huy sáng kiến và nghiên cứu khoa học. Sở sẽ có những biện pháp cụ thể cần thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh và phát huy phong trào hơn nữa.
                                                                                                                              Dương Hằng Nga
 


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip