Khoa học công nghệ

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, dự toán công trình và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng

Wednesday, 05 January 2011 00:00 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tên đề tài: Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế, dự toán công trình và kiểm soát chất lượng các công trình xây dựng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đinh Văn Tình
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và Quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2010- 12/2010
   Mục tiêu:
    - Tăng cường công tác QLCL công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.
    - Thực hiện đầu tư đảm bảo các thủ tục đầu tư xây dựng hiện hành.
    - Công trình thực hiện đúng qui trình, qui phạm, đúng thiết kế, đúng tiến độ.
    - Đảm bảo an toàn trong lao động, vệ sinh môi trường.
    - Công trình thực hiện thẩm mỹ cao.
   Sản phẩm:
    Dự thảo Quy định tăng cường quản lý chất lượng công trình Xây dựng do Sở GTVT làm Chủ đầu tư
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo tổng kết


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip