Khoa học công nghệ

Hoàn chỉnh Quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước

Thursday, 06 January 2011 14:53 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tên đề tài: Hoàn chỉnh Quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Đinh Sơn
   Cơ quan chủ trì: Phòng Giám định và quản lý chất lượng công trình
   Thời gian thực hiện: 07/2012 – 10/2010
   Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn chỉnh quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước nhằm mục đích cung cấp cho các đơn vị quản lý cầu quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác của công trình.
   Nội dung nghiên cứu :
    Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn chỉnh quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước đảm bảo chất lượng và tiến độ, với các nội dung:
    1. Sổ tay vận hành là tài liệu mô tả đầy đủ, chi tiết nội dung của công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa của công trình nhằm đảm bảo công trình đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
   2. Quy trình khai thác là tài liệu nêu các điều kiện để khai thác cầu có hiệu quả., an toàn.
   Sản phẩm của đề tài :  Dự thảo Quy trình vận hành, khai thác cầu Thuận Phước
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip