Khoa học công nghệ

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Saturday, 15 January 2011 15:36 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
   Mã số:
   Chủ nhiệm đề tài: Lê Tặng
   Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố Đà Nẵng
   Thời gian thực hiện: 09/2012 – 11/2010
   Mục tiêu nghiên cứu:
   Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là học sinh, sinh viên, công nhân viên chức lao động, các đối tượng trong độ tuổi lao động;
   Xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng;
   Hướng dẫn người trực tiếp tham gia giao thông tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về An toàn giao thông.
   Góp phần trong việc kiềm chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, không có đua xe trái phép;
   Nội dung nghiên cứu :
    - Thu thập các số liệu về tai nạn giao thông và đánh giá thực trạng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
    - Phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông theo từng đối tượng.
    - Đánh giá thành quả và hạn chế của công tác tuyên truyền an toàn giao thông đã thực hiện trong thời gian qua.
    - Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   Sản phẩm của đề tài :
    Báo cáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ATGT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
   File thuyết minh đề cương
   File báo cáo đề tài


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip